About Us

O Missguided

Missguided, pr??nie rozwijaj?ca si? marka odzie?owa, odwa?nie przekazuj?ca swój pomys? i wizerunek, inspirowana najwi?kszymi trendami mody. Projektujemy i tworzymy odzie? z my?l? o Tobie, natchnieni potrzebami naszych klientów, przyjació? i globalnymi wp?ywami ze ?wiata mody, celebrytów, grup i mediów spo?eczno?ciowych oraz blogerów, tworz?c now? ods?on? mody online, która posiada w swoim asortymencie wszystkie najnowsze trendy oraz wszystko czego ka?da z Was potrzebuje w swojej szafie by by? zawsze na czasie.

Dodajemy tysi?ce najmodniejszych stylów na nasz? stron? ka?dego dnia. Nie jeste?my zwyk?ym sklepem online, jeste?my najszybciej rozwijaj?c? si? mark? na rynku. Nasi genialni projektanci starannie dopracowuj? najbardziej oryginalne i najmodniejsze kolekcje dla odwa?nych, marzycielek, zwariowanych czy mi?o?niczek nocnych wypadów na miasto.

A co najwa?niejsze, wierzymy ?e zakupy to Twoja przyjemno?? a nie udr?ka, wi?c staramy si? dostarcza? Ci najmodniejsze looki w przyst?pnej cenie, na globaln? skal?. W przeciwieństwie do naszych konkurentów wysy?amy ciuchy a? do 160 krajów na ca?ym ?wiecie. Missguided jest w Twoim zasi?gu – zawsze i wsz?dzie.

Missguided, jeste?my oryginalni, jedyni w swoim rodzaju i nie do podrobienia!

Witamy w ?wiecie Missguided.